ADMITERE


miercuri
16
iulie

ANUNT EXAMEN DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT

 

Examen de primire in profesia de avocat - sesiunea septembrie 2014

COMUNICAT

Uniunea Nationala a Barourilor din România anunta organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) si de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2014.

Data desfasurarii examenului este 15 septembrie 2014.

Examenul se va desfasura în mod unitar, în cadrul I.N.P.P.A. Central precum si la centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. conform arondarii UNBR, la  Centrul Teritorial Brasov dau examen candidatii din Barourile Brasov, Buzau, Covasna, Harghita, Mures, Prahova si Sibiu.

Cererile de înscriere a candidatilor la examen, însotite de actele prevazute în regulamentul de examen se vor depune în intervalul 01 august  - 18 august 2014 la secretariatul baroului Brasov între orele 8,30-14.

Taxa de înscriere la examen este de 800 lei si se va achita în contul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA din Bucuresti  -                          RO56 RNCB 0082 0441 7248 0001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucuresti cu mentiunea „Taxa examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014”,  respectiv „Taxa examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014”.

Acte necesare pentru înscriere, conform Regulamentului de examen aprobat prin Decizia nr. 128/08.07.2014 a Comisiei Permanente a UNBR, adaptat în conformitate cu prevederile Hotarârii nr. 962/24.05.2014 a Consiliului UNBR (actele se depun în 2 exemplare, al doilea exemplar în copie xerox):

          - cerere de înscriere la examen (cerere tip de la Barou);

          - certificat de nastere si de casatorie (daca este cazul), în copie legalizata;

          - actul de identitate în copie  conform cu originalul;

          - diploma de licenta în copie legalizata (în cazul în care diploma a fost obtinuta dupa 1995, se va depune si foaia matricola în copie legalizata);

          - dovada de plata a taxei de înscriere la examen, în original;

          - certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii dosarului de înscriere;

          - certificat privind starea de sanatate a candidatului incluzând si o evaluare psihiatrica;

  • Dovada  promovarii, în conditiile prevazute prin prezentul Regulament, a  examenului de definitivare în functia juridica îndeplinita anterior ( pentru candidatii la examenul de primire în profesia de avocat în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv);

          - 2 fotografii tip legitimatie

          - 2 dosare plic 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIERE ONLINE

Acum aveti posibilitatea de a completa online datele biroului dumneavoastra pentru a fi publicate in sectiunea “Membrii Baroului" din site-ul nostru.

INFO LEGISLATIV

Noutatile despre activitatea baroului din Brasov direct in casuta ta de e-mail!