ADMITERE


miercuri
15
iulie

Baroul Brasov - anunt examen de primire

 

Examen de primire in profesia de avocat - sesiunea septembrie 2015

COMUNICAT

Uniunea Nationala a Barourilor din România anunta organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) si de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2015.

Data desfasurarii examenului este 14 septembrie 2015.

Examenul se va desfasura în mod unitar, în cadrul I.N.P.P.A. Central si la centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. Conform arondarii UNBR, la  Centrul Teritorial Brasov vor sustine examenul candidatii ce se vor înscrie în Barourile Brasov, Buzau, Covasna, Harghita, Mures, Prahova si Sibiu.

Cererile de înscriere la examen ale candidatilor ce opteaza pentru Baroul Brasov, însotite de actele prevazute în regulamentul de examen se vor depune în intervalul  31 iulie  - 17 august 2015 la secretariatul baroului Brasov între orele 8,30-14.

Taxa de înscriere la examen este de 1000 lei si se va achita în contul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA din Bucuresti  -                          RO56 RNCB 0082 0441 7248 0001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucuresti cu mentiunea „Taxa examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015”,  respectiv „Taxa examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2015”.

Acte necesare pentru înscriere sunt mentionate în  Regulamentul de examen adoptat prin Hotararea nr. 1115/05.06.2015 emisa de Consiliului Uniunii privind completarea Regulamentului-cadru si republicat în forma consolidata prin Hotarârea nr. 1117/05.06.2015 pentru republicarea în forma consolidata a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere în cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

 Actele se depun în 2 exemplare, al doilea exemplar în copie xerox:

          - cerere de înscriere la examen (cerere tip);

          - certificat de nastere si de casatorie (daca este cazul), în copie legalizata;

          - actul de identitate în copie  conform cu originalul;

          - diploma de licenta în copie legalizata (în cazul în care diploma a fost obtinuta dupa 1995, se va depune si foaia matricola în copie legalizata);

          - dovada de plata a taxei de înscriere la examen, în original;

          - certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii dosarului de înscriere;

          - certificat privind starea de sanatate a candidatului incluzând si o evaluare psihiatrica;

 

  • Dovada  promovarii, în conditiile prevazute prin prezentul Regulament, a  examenului de definitivare în functia juridica îndeplinita anterior ( pentru candidatii la examenul de primire în profesia de avocat în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv);

          - 2 fotografii tip legitimatie

          - 2 dosare plic 

 

 

INSCRIERE ONLINE

Acum aveti posibilitatea de a completa online datele biroului dumneavoastra pentru a fi publicate in sectiunea “Membrii Baroului" din site-ul nostru.

INFO LEGISLATIV

Noutatile despre activitatea baroului din Brasov direct in casuta ta de e-mail!