ADMITERE


vineri
12
octombrie

PROCES VERBAL privind soluţionarea contestaţiilor la barem,

 

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR

ÅžI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE

SESIUNEA OCTOMBRIE 2012

Comisia Naţională de Examen

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL

            privind soluÅ£ionarea contestaÅ£iilor la barem, formulate de candidaÅ£ii care s-au prezentat la proba de examen din data de 08 octombrie 2012

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 9 din "REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere în cadrul Institutului NaÅ£ional pentru Pregătirea ÅŸi PerfecÅ£ionarea AvocaÅ£ilor – INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) ÅŸi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice" adoptat prin Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată,

            Comisia naÅ£ională de examen,

            Analizând contestaÅ£iile la baremul de evaluare la testul tip grilă, precum ÅŸi opiniile formulate de membrii Comisiei de soluÅ£ionare a contestaÅ£iilor la barem,

 

CONSTATÄ‚ ÅžI, RESPECTIV,  DISPUNE URMÄ‚TOARELE:

 

 1. În baza opiniei majoritare a membrilor comisiei de soluÅ£ionare a cotestaÅ£iilor la baremul de evaluare la testul tip grilă, se admit contestaÅ£iile la următoarele întrebări de la disciplina „Drept civil”:
  1. Grila 1 (23), Grila 2 (30), Grila 3 (36), Grila 4 (37)
  2. Grila 1 (28), Grila 2 (29), Grila 3 (39), Grila 4 (31)
  3. Grila 1 (40), Grila 2 (33), Grila 3 (24), Grila 4 (32)

 

În consecinţă, se dispune după cum urmează:

 • La întrebarea menÅ£ionată la punctul a) de mai sus (Grila 1 (23), Grila 2 (30), Grila 3 (36), Grila 4 (37)), se consideră corectă ÅŸi indicarea literei b) ca singură variantă valabilă de răspuns. În consecinţă, se acordă un (1) punct la această întrebare atât candidaÅ£ilor care au indicat ca variantă de răspuns litera a) ÅŸi litera b), cât ÅŸi candidaÅ£ilor care au indicat ca variantă de răspuns numai litera b).

 

 • Întrebările menÅ£ionate la punctul b) de mai sus (Grila 1 (28), Grila 2 (29), Grila 3 (39), Grila 4 (31) ÅŸi, respectiv, Grila 1 (40), Grila 2 (33), Grila 3 (24), Grila 4 (32)), se anulează, acordându-se tuturor candidaÅ£ilor câte un (1) punct la fiecare dintre acestea.

 

 

 

 1. În baza opiniei majoritare a membrilor comisiei de soluÅ£ionare a cotestaÅ£iilor la baremul de evaluare la testul tip grilă, se admite contestaÅ£ia la următoarea întrebare de la disciplina „Drept procesual civil”: Grila 1 (41), Grila 2 (58), Grila 3 (60), Grila 4 (46).

 

În consecinţă, se consideră valabile:

 • varianta de răspuns indicând numai litera a)
 • varianta de răspuns indicând numai litera c)
 • varianta de răspuns indicând litera a) ÅŸi litera c).

 

 1. Se resping toate celelalte contestaţii la baremul de notare şi evaluare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 08 octombrie 2012.

 

 1. Cu excepţia modificărilor menţionate la punctele 1 şi 2 de mai sus, se validează baremul de notare şi evaluare astfel cum a fost publicat la data de 08 octombrie 2012, ora 14.

 

 1. Rezultatele de la proba de examen (test – grilă) din data de 08 octombrie 2012 se vor afiÅŸa la data de 12 octombrie 2012, până la ora 22.00.

 

 1. Prezentul proces verbal se va comunica vicepreÅŸedinÅ£ilor coordonatori ai centrelor de examen care vor face anunÅ£urile în modalităţile stabilite prin Hotărârea Comisiei NaÅ£ionale de examen nr. 5 din 05 octombrie 2012, precum ÅŸi pe pagina web a U.N.B.R.

 

 

 

 

Pentru Comisia naţională de examen

 

 

P R E Åž E D I N T E

 

Av. dr. Dan Oancea

INSCRIERE ONLINE

Acum aveti posibilitatea de a completa online datele biroului dumneavoastra pentru a fi publicate in sectiunea “Membrii Baroului" din site-ul nostru.

INFO LEGISLATIV

Noutatile despre activitatea baroului din Brasov direct in casuta ta de e-mail!