ADMITERE


luni
28
septembrie

Procesul verbal rezultate

 

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR

SI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

Comisia Nationala de Examen

PROCES VERBAL

din data de 25 septembrie 2015

privind solutionarea contestatiilor la punctaj, formulate de candidatii care s-au prezentat la examenul din data de 14 septembrie 2015

 

 În conformitate cu prevederile art. 24 din “Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere în cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice”,

Comisia nationala de examen,

 Analizând contestatiile la punctaj, precum si procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de solutionare a contestatiilor la punctaj,

DISPUNE URMATOARELE:

1. În baza procesului-verbal întocmit de Comisia de solutionare a contestatiilor la punctaj, prin care s-a constatat, în urma reverificarii tuturor lucrarilor candidatilor care au formulat contestatii la punctaj, ca nu exista diferente între punctajul initial acordat acestor lucrari si punctajul rezultat în urma re-verificarii, se resping toate contestatiile la punctaj formulate de candidatii care s-au prezentat la examenul din data de 14 septembrie 2015 (180 de contestatii la punctaj formulate de candidatii înscrisi la examenul pentru dobândirea titlului de avocat stagiar si, respectiv, 13 de contestatii la punctaj formulate de candidatii înscrisi la examenul pentru dobândirea titlului de avocat definitiv).

2. În consecinta, lista cu rezultatele obtinute de candidatii care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calitatii de avocat stagiar si pentru dobândirea calitatii de avocat definitiv) din data de 14 septembrie 2015, publicata la data de 21 septembrie 2015 pe paginile web ale U.N.B.R. si I.N.P.P.A. si afisata la centrele de examen, devine lista finala a rezultatelor obtinute de candidatii la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2015.

 

3. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale U.N.B.R. si I.N.P.P.A. – central si se va comunica Vicepresedintelui UNBR dl.prof.univ.dr. Ion Turculeanu si vicepresedintilor coordonatori ai centrelor de examen, care îl vor publica prin afisare la sediul centrelor de examen ale I.N.P.P.A. si prin postare pe paginile web ale acestora.

 

Comisia nationala de examen

PRESEDINTE,

Av. Traian Cornel BRICIU

INSCRIERE ONLINE

Acum aveti posibilitatea de a completa online datele biroului dumneavoastra pentru a fi publicate in sectiunea “Membrii Baroului" din site-ul nostru.

INFO LEGISLATIV

Noutatile despre activitatea baroului din Brasov direct in casuta ta de e-mail!